Nasza flota – ceny

Nasza flota – ceny

2 grudnia, 2019 Wyłączono przez Smart Car!
  • dowód rejestracyjny – 54 zł.
  • komplet nalepek legalizacyjnych pojazdu – 12,50 zł.
  • nalepka kontrolna – 18,50 zł.
  • pozwolenie czasowe przy rejestracji czasowej pojazdu z urzędu  – 13,50 zł
  • pozwolenie czasowe na wniosek właściciela pojazdu – 18,50 zł
  • pozwolenie na kierowanie tramwajem – 24 zł
  • prawo jazdy – 84 zł.
  • międzynarodowe prawo jazdy – 30 zł.
Wielu osobom wydawało się, że jeden z zapisów w rozporządzeniu poprawi nam życie. chodzi tutaj o zapis, który “Zwalnia on właścicieli wnioskujących o rejestrację pojazdu z obowiązku przedłożenia tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ państwa członkowskiego.”
Wiele osób uważało, że pozwoli im to zaoszczędzić czas i pieniądze wydane na tłumacza przysięgłego, co zazwyczaj wiąże się z kosztem około 150 złotych. Zapis ten jednak dotyczy tylko i wyłącznie zwolnienia z tłumaczenia części zawierającej oznaczenia zharmonizowanych kodów zastosowanych w dowodzie rejestracyjnym. Nadal będzie nam potrzebne tłumaczenie dowodu rejestracyjnego wykonane przez tłumacza przysięgłego.